18marzec2018

Nowy portal dla europejskich nauczycieli

Od 2 kwietnia 2013 r. możemy już korzystać z polskiej wersji nowego portalu edukacyjnego finansowanego przez Komisję Europejską. ConsumerClassroom.eu jest serwisem społecznościowym adresowanym do nauczycieli z krajów członkowskich Unii Europejskiej, w którym znajdziemy ciekawe i interaktywne wysokiej jakości zasoby służące edukacji konsumenckiej uczniów w wieku 12-18 lat.

Celem nowej inicjatywy Komisji Europejskiej jest wzmocnienie umiejętności młodych konsumentów w poruszaniu się po rynku, pogłębienie świadomości na temat praw konsumenckich, rozwijanie umiejętności korzystania z praw i uprawnień.

Atutem strony jest jakość materiałów edukacyjnych oraz narzędzi pomocniczych, takich jak narzędzie do tworzenia lekcji, fora czy czat na żywo. Są one przeznaczone dla nauczycieli młodzieży w wieku od 12 do 18 lat, ale mogą z nich korzystać wszystkie osoby chętne do współpracy. Konstrukcja strony ułatwia nauczycielom zapoznanie się z tematyką konsumencką, tworzenie lub wybieranie gotowych lekcji dla uczniów oraz współpracę online z innymi nauczycielami i klasami z całej Europy.

Korzystając z najnowszych technologii internetowych i serwisów społecznościowych, Consumer Classroom zapewnia gotowe do zastosowania pomoce dydaktyczne o szerokim zakresie tematów edukacji konsumenckiej - począwszy od zrównoważonej, odpowiedzialnej konsumpcji aż po rozumienie zagadnień finansowych.

Consumer Classroom zaprasza nauczycieli do dynamicznej społeczności internetowej skupiającej nauczycieli z całej Europy - i nie tylko. Służy pomocą w dzieleniu się wiedzą z uczniami, zachęca do prowadzenia międzyszkolnych projektów interdyscyplinarnych oraz oferuje możliwość stania się ekspertem internetowym w dziedzinie edukacji konsumenckiej.

Consumer Classroom ma ambicję stania się autorytetem w dziedzinie internetowej edukacji konsumenckiej, aby pomagać w zwiększaniu świadomości nastolatków, dostarczając wiedzy naszym przyszłym konsumentom na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim.

Co można znaleźć na stronie Consumer Classroom?

-dostęp do kilkuset europejskich zasobów dotyczących szeroko rozumianej edukacji konsumenckiej we wszystkich językach UE,

-narzedzia do tworzenia własnych interaktywnych lekcji,

-narzędzia nauczyciela do organizowania własnej wirtualnej klasy i dzielenia się materiałami ze swoimi uczniami,

-narzędzia do tworzenia międzynarodowych projektów szkolnych,

-forum, kanały komunikacji z nauczycielami z innych krajów,

-konkursy – możliwość wygrania wycieczki klasowej do Brukseli.

Serwis jest otwarty dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Aby korzystać z interaktywnych narzędzi należy zarejestrować się w serwisie: http://www.consumerclassroom.eu/pl/content/utwórz-konto 

Docelowo (jeszcze w tym roku) ConsumerClassroom.eu zastąpi inny znany portal edukacji konsumenckiej Dolceta.eu. Zasoby obu portali zostaną połączone.

Koordynację działań informacyjnych i promocyjnych oraz opiekę merytoryczną nad polską częścią ConsumerClassroom.eu sprawuje Fundacja Think! (www.think.org.pl).

Zachęcamy do dzielenia się informacją o tej inicjatywie z innymi nauczycielami.